De Savornin Lohmanlaan 2, 1181 XM Amstelveen
06-20360029 hanny@hannyguit.nl

Verg­oe­ding logo­pedie

VERZEKERINGEN

Logopedie zit in het basis­pakket van de zorg­verzekering. Dat betekent dat de logo­pedische behan­delingen vol­ledig worden vergoed door de zorg­verzeke­raar wanneer uw logo­pedist een contract heeft met uw zorg­verzekering met inacht­neming van uw eigen risico voor personen boven de 18 jaar.

Logo­pedie­praktijk Hanny Guit heeft met een aantal zorg­­verzeke­raars een contract afge­sloten. Bent u bij een van deze zorgverzeke­raars aan­gesloten, dan ver­rekenen wij de kosten recht­­streeks met de verze­keraar:

Multizorg VRZ. Hierbij aangesloten:

 • Aevitae (ASR Ziektekosten)
 • ZorgDirect
 • Caresco (ASR Ziektekosten)
 • De Amersfoortse Verzekeringen
 • Ditzo Zorgverzekering
 • Eno
 • HollandZorg
 • IAK Volmacht B.V. (ASR Ziektekosten)
 • ONVZ Zorgverzekeraar
 • PNO zorg
 • Salland verzekeringen
 • VvAA Zorgverzekering
 • a.s.r.

Zorg en Zekerheid
DSW

Voor cliënten van bovenstaande verzekeringen betekent het dat de rekening van de behandeling direct naar de verzekering wordt gestuurd en die vergoedt direct aan de praktijk.

Cliënten, die verzekerd zijn bij een andere zorgverzekeraar dan hierboven vermeld, zullen zelf de factuur van de logopedische behandeling moeten afhandelen. U ontvangt een factuur van ons en betaalt deze zelf. U kunt vervolgens de factuur indienen bij uw verzekering. Het is afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij en uw polis  hoeveel u van de factuur vergoed krijgt van uw verzekering.

KOSTEN

De tarieven zijn conform de richt­lijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Reguliere individuele behandeling € 39,00
Telefonische zitting € 20,00
Specifieke individuele behandeling van preverbale logopedie € 78.00
Eenmalig specifiek logopedisch onderzoek € 78,00
Uit-toeslag (niet in praktijk) € 23,00
Overleg met derden € 82,00
Verslaglegging aan derden € 78,00

 

Afspraak verzetten? Dat kan tot 24 uur van tevoren. Wij zorgen er dan voor dat de kosten van die afspraak komen te vervallen.