Van Heuven Goedhartlaan 933f, 1181 LD Amstelveen
06-20360029 [email protected]

Verg­oe­ding logo­pedie

VERZEKERINGEN

Logopedie zit in het basis­pakket van de zorg­verzekering. Dat betekent dat de logo­pedische behan­delingen vol­ledig worden vergoed door de zorg­verzeke­raar wanneer uw logo­pedist een contract heeft met uw zorg­verzekering met inacht­neming van uw eigen risico voor personen boven de 18 jaar.

Logo­pedie­praktijk Hanny Guit heeft met een aantal zorg­­verzeke­raars een contract afge­sloten. Bent u bij een van onderstaande zorgverzeke­raars aan­gesloten, dan ver­rekenen wij de kosten recht­­streeks met de verze­keraar:

O.W.M.Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A 

-Zorg en Zekerheid , UZOVI-code 7085

ONVZ aanvullende Verzekering N.V.

-ONVZ Zorgverzekeraar, UZOVIcode: 3343

-PNO zorg, UZOVI-code: 3343

-VvAA Zorgverzekering, UZOVI-code: 3343

DSW groep

-DSW Zorgverzekeraar U.A., UZOVI-code 7029

-Stad Holland Zorgverzekeraar U.A., UZOVI-code: 7037

-In Twente Zorgverzekeraar, UZOVI-code: 3344

a.s.r. groep

-a.s.r. UZOVI-code: 9018

-Ditzo Zorgverzekering, UZOVI-code: 3336

Voor cliënten van bovenstaande verzekeringen betekent het dat de rekening van de behandeling direct naar de verzekering wordt gestuurd en die vergoedt direct aan de praktijk.

Cliënten, die verzekerd zijn bij een andere zorgverzekeraar dan hierboven vermeld, zullen zelf de factuur van de logopedische behandeling moeten afhandelen. U ontvangt een factuur en betaalt deze zelf. U kunt vervolgens de factuur indienen bij uw verzekering. Het is afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij en uw polis  hoeveel u van de factuur vergoed krijgt van uw verzekering.

KOSTEN

De tarieven zijn conform de richt­lijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Reguliere individuele behandeling € 44,00
Telefonische zitting, duur 15 minuten € 24,00
Internetzitting/telelogopedie € 44,00
Anamnese en onderzoek na verwijzing € 84,00
Uit-toeslag (niet in praktijk) € 24,00
Overleg met derden € 88,00
Verslaglegging aan derden € 88,00

Afspraak verzetten? Dat kan tot 24 uur van tevoren. Wij zorgen er dan voor dat de kosten van die afspraak komen te vervallen.